دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۱۲ مهر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال سوم ۹۴-۹۳ (تابستان) واحد طرح و رساله نهایی را اخذ کرده و در آزمون ارشد ۹۴ قبول شده اند می رساند: با ارائه مدارک مستند در خصوص قبولی در آزمون ارشد و هماهنگی با استاد راهنمای مربوطه – زمان دفاعیه چهارشنبه مورخ ۹۴/۷/۱۵ راس ساعت ۹ صبح […]

۱۱ مهر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویان محترم: به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۵-۹۴ دروس تربیت بدنی ۱ و ۲ ( خواهران و برادران )انتخاب نموده اند می رساند کلاسهای فوق طبق برنامه اعلام شده از اول آذر ماه ۹۴ لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۴در سالن امام علی (ع) واقع در مجتمع آموزشی پیشوا برگزار میگردد […]

۰۶ مهر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۳ می رساند  جهت دریافت کارت دانشجویی و یا تمدید اعتبار کارت خود به امور دانشجویی (آقای مدنی ) مراجعه نمائید.    

۲۱ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۴ می رساند  زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۵-۹۴ مورخ ۹۴/۷/۱۲ می باشد .

۲۱ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کلیه دانشجویان برق و کامپیوتر که درس کارآموزی در ترم تابستان را داشتند جهت تحویل آن روز شنبه مورخ ۹۴/۶/۲۱ راس ساعت ۱۶ به ساختمان اداری مرکز قرچک مراجعه نمایند.

۱۵ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

بدینوسیه به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان واحد کارآموزی را با استاد هجرتی اخذ کرده اند می رساند : زمان تحویل پروژه پنجشنبه مورخ۹۴/۶/۱۹ راس ساعت ۱۰ می باشد . زمان مذکور غیر قابل تمدید بوده و دانشجویانی که پروژه کارآموزی را در زمان فوق الذکر تحویل نداده باشند غیبت ثبت خواهد شد.

۰۹ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان محترم : به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی با استاد میثم حسینی انتخاب واحد نموده اند می رساند تحویل درس مذکور به شرح ذیل می باشد. مورخ : ۹۴/۶/۱۶      ساعت : ۱۴     مکان : اداری

۰۹ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاظمی درس پروژه کارآموزی را اخذ نموده اند  در تاریخ ۹۴/۶/۱۷ روز سه شنبه ساعت ۱۴ عصر به ساختمان اداری مراجعه نمایند.

۱۳ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی  (برادران ) که در نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ دروس تربیت بدنی ۱ و ۲ را انتخاب نموده اند میرساند . امتحان دروس فوق به شرح ذیل برگزار میگردد. مکان : دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا – سالن امام علی زمان : مورخ ۹۴/۵/۲۲ ساعت ۹ صبح ضمناً همراه داشتن کفش و لباس ورزشی […]