دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۲۸ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی : کلیه کلاسهای عملی این رشته براساس برنامه انتخاب واحد شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در سالن امام علی (ع) برگزار میگردد.

۲۸ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

    کلیه کلاسهای تربیت بدنی ۱ و تربیت بدنی ۲ از تاریخ ۹۳/۹/۱ روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای خواهران و پنجشنبه برای برادران برگزار میشود.

۲۰ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و کارورزی در رشته تربیت بدنی  را اخذ نمونده می رساند جلسه توجیهی این درس در روز چهارشنبه ۹۳/۷/۲۳ در محل ساختمان اداری برگزار میگردد. حضور دانشجو الزامی است.

۲۰ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که نیمسال اول ۹۴-۹۳ (ترم جاری ) ترم آخر می باشند جهت بررسی پرونده آموزشی از تاریخ ۹۳/۸/۱ به گروهای مربوطه مراجعه نمایند .

۱۴ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پیوسته و ناپیوسته : کلاس توجیهی درس کارآموزی و کارورزی روز چهارشنبه ۹۳/۷/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان اداری دانشگاه تشکیل میگردد. حضور داننشجویان الزامی است .

۰۳ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

دانشجویانی که درس آزمایشگاه گرفیک کامپیوتری را  در مورخ ۹۳/۷/۳ امتحان داده اند تحقیق خود را تا  حداکثر مورخ  روزسه شنبه  ۹۳/۷/۸   به امتحانات  دانشگاه  تحویل دهند.

۰۳ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

  قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز: کلاسهای نیمسال اول ۹۴-۹۳ از تاریخ ۹۳/۷/۱ در محل های ساختمان کرد پور و مدرسه حضرت خدیجه و مدرسه همت برگزار میشود . کلیه کلاسهایی که به حد نصاب تشکیل رسیده باشد، دایر می باشد. لازم به ذکر است : کلیه رشته ها درروزهای شنبه تا چهارشنبه در ساختمان […]

۰۲ مهر ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به اطلاع دانشجویانی که در نیم سال تحصیلی دوم ۹۳-۹۲ واحد طرح ورساله نهایی را اخذ ولی هنوز پروژه خود را ارائه نداده اند میرساند : مورخ ۹۳/۷/۶ یکشنبه راس ساعت ۱۵ جهت مشخص شدن زمان دقیق ارائه پروژه ، جلسه ای با حضور مدیریت گروه (استاد […]

۲۵ شهریور ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه نرم افزار گرافیک که در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با استاد هندی نسب درس را انتخاب واحد نموده اند در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۷/۳ راس ساعت۱۰ صبح در محل دانشگاه حاضر گردند.

۲۵ شهریور ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جهت عضویت در بسیج دانشجویی به ساختمان اداری مرکز مراجعه نمایند. مدارک لازم جهت ثبت نام : کپی صفحه اول شناسنامه کپی کارت ملی برگه انتخاب واحد دو قطعه عکس ۴*۳