دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۱۸ خرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

اطلاعیه مهم: به اطلاع دانشجویان محترم میرسانیم کسانی که تاقبل از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۵ اقدام به دریافت کارت امتحان نموده اند ،کارت آنها باطل میباشد، لطفا مجددا اقدام به دریافت کارت امتحان نمایید. عواقب بی توجهی به این مطلب برعهده خود دانشجو میباشد.

۰۸ خرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

آدرس : قرچک-خیابان مخابرات-آزاده دهم- مدسه شهید رجایی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویان درس وصایا حضرت امام-استاد خانی کلاس جبرانی روز شنبه ساعت ۱۵ مورخ ۱/۳/۹۵در ساختمان اداری برگزار می گردد.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

کلاس دروس جبرانی استاد عبدی به شرح ذیل برگزار می گردد. ۱- کلیات حقوق: ۲۸/ ۲/۹۵ ( سه شنبه)ساعت :۱۶- ۱۵(ساختمان اداری) ۲- حقوق تجارت: ۲۸ /۲/۹۵ (سه شنبه) ساعت:۱۷-۱۶ (ساختمان اداری)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ زمانبندی انتخاب واحد : ورودیهای ۹۲               روز شنبه               ۲۹/۳/۹۵ ورودیهای ۹۳              روز یکشنبه            ۳۰/۳/۹۵ ورودیهای ۹۴              روز دوشنبه            ۳۱/۳/۹۵ شروع کلاسها از روز شنبه مورخ  ۵/۴/۹۵  می باشد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

اطلاعیه آموزشی         کلاس دروس جبرانی استاد قیاسوند به شرح ذیل برگزار می گردد. ۱-    اقتصاد خرد:             ۶/ ۳/۹۵  ( پنج شنبه)ساعت :۱۲-۸(ساختمان اداری) ۲-  اصول و تنظیم کنترل بودجه:۶/۳/۹۵                      ساعت:۱۵-۳۰/۱۲(ساختمان اداری)  ۳-مبانی سازمان و مدیریت:۶/۳/۹۵                     ساعت:۱۸-۱۵   (ساختمان اداری) ۴-اصول سرپرستی سازمان:۲۴/۲/۹۵ (جمعه)    ساعت:۴۵/۱۶-۳۰/۱۵ (کردپور)                                                                       آموزش دانشگاه

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تمایل به انتخاب واحد در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴را دارند میر ساند جهت پیش ثبت نام دروس به گروههای آموزشی مراجعه نمایند .

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با استاد عبدی انتخاب واحد نموده اند می رساند کلاس جبرانی به شرح ذیل اعلام می گردد. کلیات حقوق: ۲۰/۲/۹۵ (دوشنبه) ساعت: ۱۵:۳۰-۱۴ حقوق تجارت: ۲۰/۲/۹۵ (دوشنبه) ساعت:۱۶:۳۰-۱۵:۴۵

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

کلاس دروس استاد مهرجویی ( شناخت مواد و مصالح ،عناصر جرئیات )در مورخه ۱۹/۲/۹۵ روز یکشنبه تشکیل نمی گردد .

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دروس پروژه مالی وکارآموزی رابااستاد مصطفی زاده انتخاب واحد نموده اند می رساند کلاس توجیهی دروس فوق در تاریخ ۰۹/۰۲/۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۳:۳۰ در ساختمان آموزشی (کوچه نصیری) برگزار میگردد.