دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۰۷ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که درترم  تابستان با اخذ معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند فقط تا  تاریخ ۹۴/۵/۱۵ می توانند به آموزش مراجعه نمایند . در غیر اینصورت می بایست از ۹۴/۷/۱۵  اقدام نمایند.

۰۷ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کلاس خانم عالی دائی روز پنجشنبه ۹۴/۵/۸  برگزار نمی گردد . کلاس جبرانی آن بعدا برگزار میگردد.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کارگاه آموزشی مطلب این هفته در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۸ راس ساعت ۱۶ در ساختمان اداری تشکیل می گردد.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانی که با استاد شفیق درس فارسی عمومی دارند می رساند کلاس جبرانی مورخه ۹۴/۵/۱۰ روز شنبه ساعت ۱۳ در ساختمان اداری تشکیل می گردد . حضور دانشجویان الزامی است.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانی که با استاد قنبرعلی فارسی عمومی دارند  می رساند کلاس فوق العاده مورخ ۹۴/۵/۲۱ راس ساعت ۹ صبح چهارشنبه  در ساختمان اداری تشکیل میگردد و کلاس ۹۴/۵/۱۳ برگزار نمیگردد.

۲۱ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

دانشجویانیکه درس کارآموزی و پروژه رساله نهایی در نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ انتخاب واحد نمودند جلسه توجیهی پنجشنبه ۹۴/۵/۱ راس ساعت ۱۰ صبح تشکیل میگردد. حضور کلیه دانشجویان معماری الزامی است . استاد هجرتی مدیر گروه معماری

۲۱ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کلاس استاد هجرتی روز چهارشنبه ۹۴/۴/۲۴ برگزار نمیگردد. کلاس جبرانی تاریخ ۹۴/۵/۱ پنجشنبه  راس ساعت همان کلاس تشکیل میگردد .

۱۵ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کلیه دانشجویان جهت تعیین پروژه مطلب درس کنترل خطی در روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۴/۱۸ راس ساعت ۱۳ به ساختمان اداری مراجعه کنند و عدم حضور در این تاریخ موجب درج نمره خام درس کنترل خطی در کارنامه خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی پاسخ داده نخواهد شد. همچنین کارگاه آموزشی در همین روز راس […]

۱۴ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری که در نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ دروس کار آموزی و پروژه مالی را با استاد کاظمی انتخاب نموده اند میرساند کلاس توجیهی دروس فوق به شرح ذیل می باشد. تاریخ ۹۴/۵/۶   زمان : ساعت  ۱۶ مکان : ساختمان اداری

۱۳ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان محترم : دانشجویانیکه در نیمسال تابستان درس تربیت بدنی ۱ و۲ را اخذ نموده اند به اطلاع می رساند شروع کلاسها اول مرداد تا ۲۲ مرداد در مجموعه ورزشی امام علی (ع) دانشگاه پیشوا برگزار میگردد.(براساس برنامه انتخاب واحد میباشد)