دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۰۹ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان محترم : به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی با استاد میثم حسینی انتخاب واحد نموده اند می رساند تحویل درس مذکور به شرح ذیل می باشد. مورخ : ۹۴/۶/۱۶      ساعت : ۱۴     مکان : اداری

۰۹ شهریور ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاظمی درس پروژه کارآموزی را اخذ نموده اند  در تاریخ ۹۴/۶/۱۷ روز سه شنبه ساعت ۱۴ عصر به ساختمان اداری مراجعه نمایند.

۱۳ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی  (برادران ) که در نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ دروس تربیت بدنی ۱ و ۲ را انتخاب نموده اند میرساند . امتحان دروس فوق به شرح ذیل برگزار میگردد. مکان : دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا – سالن امام علی زمان : مورخ ۹۴/۵/۲۲ ساعت ۹ صبح ضمناً همراه داشتن کفش و لباس ورزشی […]

۰۷ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

  بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که درترم  تابستان با اخذ معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند فقط تا  تاریخ ۹۴/۵/۱۵ می توانند به آموزش مراجعه نمایند . در غیر اینصورت می بایست از ۹۴/۷/۱۵  اقدام نمایند.

۰۷ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کلاس خانم عالی دائی روز پنجشنبه ۹۴/۵/۸  برگزار نمی گردد . کلاس جبرانی آن بعدا برگزار میگردد.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

کارگاه آموزشی مطلب این هفته در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۸ راس ساعت ۱۶ در ساختمان اداری تشکیل می گردد.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانی که با استاد شفیق درس فارسی عمومی دارند می رساند کلاس جبرانی مورخه ۹۴/۵/۱۰ روز شنبه ساعت ۱۳ در ساختمان اداری تشکیل می گردد . حضور دانشجویان الزامی است.

۰۶ مرداد ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانی که با استاد قنبرعلی فارسی عمومی دارند  می رساند کلاس فوق العاده مورخ ۹۴/۵/۲۱ راس ساعت ۹ صبح چهارشنبه  در ساختمان اداری تشکیل میگردد و کلاس ۹۴/۵/۱۳ برگزار نمیگردد.

۲۱ تیر ۱۳۹۴| بدون ديدگاه |

دانشجویانیکه درس کارآموزی و پروژه رساله نهایی در نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ انتخاب واحد نمودند جلسه توجیهی پنجشنبه ۹۴/۵/۱ راس ساعت ۱۰ صبح تشکیل میگردد. حضور کلیه دانشجویان معماری الزامی است . استاد هجرتی مدیر گروه معماری