دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۰۴ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ درس کارآموزی را انتخاب نموده اند میرساند جلسه درس فوق در مورخه های ۶/۵/۵ ۹و ۷/۵/۹۵ به شرح ذیل برگزار می گردد ۱- استاد ابراهیمی ( پنج شنبه ساعت ۳۰/۱۱ ۲- استاد اعظمی ( پنج شنبه ساعت ۳۰/۱۱ ۳- استاد شاه حسینی ( چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۱

۰۴ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ درس پروژه مالی انتخاب واحد نموده اند می رساند کلاس توجیهی درس فوق درمورخه ۷/۵/۹۵ روز پنج شنبه برگزار میگردد ۱-استاد فایضی ۲-استاد روزبهانی ۳- استاد جمال فرجی ۴- استاد قیاسوند

۲۸ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلاس استاد ضیائی مورخ۲۸/۴/۹۵ تشکیل نمیگردد.

۲۶ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ دروس را به صورت عدم رعایت پیش نیاز ، تکراری و بیش از ۱۰ واحد(عدم کسب معدل پایین تر از ۱۷) انتخاب نموده اند میرساند هر چه سریعتر به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

۲۳ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ انتخاب واحد نموده اند می رساند دروس ذیل به علت عدم حد نصاب حذف گردیده می باشد لذا در صورت انتخاب دروس دیگرهر چه سریعتر به گروه آموزشی مراجعه نمایید.

۲۳ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ انتخاب واحد نموده اند می رساند جهت بررسی وضعیت انتخاب واحد به پروفایل مربوطه مراجعه نمایید.

۱۵ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

دروس زیر به دلیل حد نصاب نرسیدن در تابستان ۹۵-۹۴ ارائه نمی گرددو دانشجویان جهت تغییر انتخاب واحد هرچه سریعتر به گروه آموزشی مراجعه نمایند. ۱ سازه های فلزی ۲ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ۳ تحلیل فضاهای شهری ۴ طراحی معماری ۵ ۵ طراحی معماری ۳

۱۵ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان رشته کاردانی نقشه کشی معماری-معماری دروس زیر به دلیل حد نصاب نرسیدن در تابستان ۹۵-۹۴ ارائه نمی گرددو دانشجویان جهت تغییر انتخاب واحد هرچه سریعتر به گروه آموزشی مراجعه نمایند. ۱ ایستایی ۲ ۲ تعمیرو نگهداری ساختمان ۳ تمرینهای معماری ۱ ۴ درک و بیان معماری ۲ ۵ زبان فنی ۶ طراحی […]

۱۳ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

دانشجویان ورودی سال ۹۳ و ۹۴ جهت دریافت کارت دانشجویی به امور دانشجویی (ساختمان اداری) مراجعه نمایند

۱۸ خرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

اطلاعیه مهم: به اطلاع دانشجویان محترم میرسانیم کسانی که تاقبل از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۵ اقدام به دریافت کارت امتحان نموده اند ،کارت آنها باطل میباشد، لطفا مجددا اقدام به دریافت کارت امتحان نمایید. عواقب بی توجهی به این مطلب برعهده خود دانشجو میباشد.