دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۲۹ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

به اطلاع  دانشجویانی که در  روز جمعه  مورخ  ۹۳/۸/۳۰  درس مبانی الکترونیک را با استاد کریمی دارند می رساند ، کلاس تشکیل نمی گردد. کلاس فوق العاده متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲۸ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

به اطلاع  دانشجویانکه با استاد شیر محمدی درس آئین زندگی  را دارند می ر ساند در تاریخ پنجشبه ۹۳/۸/۲۹  کلاس تشکیل نمیگردد . کلاس فوق العاده متعاقباً اعلام میگردد.

۲۶ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

به اطلاع آندسته از دانشجویان رشته کامپیوتر که دروس ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ها را با استاد شیخی نژاد انتخاب نمود اند می رساند : امتحان دروس فوق به شرح ذیل برگزار می گردد. ۱- ذخیره و بازیابی اطلاعات :۹۳/۹/۱۳ ۲- ساختمان داده ها: ۹۳/۹/۶

۲۵ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

  قابل توجه دانشجویانی که میبایست دروس عملی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا بگذرانند می رساند سرویس ایاب و ذهاب از تاریخ ۹۳/۹/۱ از مقابل دانشگاه قرچک دایر می باشد . ساعت حرکت ۷:۳۰ و ۹:۳۰ صبح می باشد.

۲۵ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویانیکه درس تربیت بدنی ۱ و ۲ را در این نیمسال اخذ نموده اند از تاریخ ۹۳/۹/۱  وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال دانشجویان از قرچک به سالن امام علی (ع) پیشوا دایر می باشد . ساعت حرت ۷:۳۰ و ۹:۳۰ می باشد .

۲۱ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط استفاده از تخفیف دو دانشجویی (دو دانشجو از یک خانواده)  می رساند تا تاریخ ۹۳/۹/۱۵ فرصت دارند به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایند .

۱۸ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

دانشجویانی که درس کارآموزی و کارورزی در رشته تربیت بدنی دارند، حداکثر تا تاریخ ۹۳/۸/۳۰ گزارش کار اولیه  خود را به استاد سالمی تحویل دهند.

۱۷ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل  توجه کلیه دانشجویان مجموعه رشته های برق – کامپیوتر جهت تعیین تکلیف دروس پروژه و کارآموزی با توجه به اساتید مقرر شده لازم است در روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۸/۲۲ راس ساعت ۱۶ به دانشگاه مراجعه کرده و موضوعات کاری خودر ا مشخص کنند .

۰۷ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه دانشجویان محترم : کلاس استاد بیدگلی پنجشنبه و جمعه ۹۳/۸/۸ و ۹۳/۸/۹ برگزار نمیگردد کلاس فوق العاده متعاقباً اعلام میگردد.

۰۷ آبان ۱۳۹۳| بدون ديدگاه |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مشروط شده اند و بیشتر از ۱۴ واحد درسی در نیمسال اول ۹۴-۹۳ انتخاب واحد نموده اند جهت تصحیح و حذف واحد های اضافی به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت آموزش رﺃسا نسبت  به حذف واحدهای اضافی  اقدام می نماید.اخرین مهلت مراجعه ۹۳/۸/۲۰ می باشد.