دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
۳۱ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند زمان انتخاب واحد وحذف و اضافه وشروع کلاسها درنیمسال اول۹۶-۹۵ به شرح ذیل میباشد: ورودی ۹۳ : سه شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۹۵ ورودی ۹۴ : چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۶/۹۵ شروع کلاسها : شنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۵ حذف و اضافه : ۱۰/۷/۹۵ الی ۱۴/۰۷/۹۵ میباشد. **ضمنا قابل توجه ورودهای ۹۱ و۹۲ :درصورت انتخاب […]

۲۵ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که تاکنون موفق به حضور در کلاس تربیت بدنی(برادران) ۱ و۲ در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ نگردیده اند می رساند کلاس دروس فوق در تاریخ ۲۸/۰۵/۹۵ روز پنج شنبه برگزار می گردد. پیشوا – میدان نقش جهان – دانشگاه آزاد اسلامی – سالن ورزشی امام علی (ع) لازم به ذکر است تاریخ فوق […]

۲۴ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

کلیه دانشجویانی که ترم تابستان واحد داشته اند قادر به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی میباشند. ضمنامحل برگزاری امتحانات نیمسال فوق به شرح ذیل می باشد قرچک – خیابان مخابرات – آزاده ۱۰ دبیرستان شهید رجایی(صبا)

۰۴ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ درس کارآموزی را انتخاب نموده اند میرساند جلسه درس فوق در مورخه های ۶/۵/۵ ۹و ۷/۵/۹۵ به شرح ذیل برگزار می گردد ۱- استاد ابراهیمی ( پنج شنبه ساعت ۳۰/۱۱ ۲- استاد اعظمی ( پنج شنبه ساعت ۳۰/۱۱ ۳- استاد شاه حسینی ( چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۱

۰۴ مرداد ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ درس پروژه مالی انتخاب واحد نموده اند می رساند کلاس توجیهی درس فوق درمورخه ۷/۵/۹۵ روز پنج شنبه برگزار میگردد ۱-استاد فایضی ۲-استاد روزبهانی ۳- استاد جمال فرجی ۴- استاد قیاسوند

۲۸ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلاس استاد ضیائی مورخ۲۸/۴/۹۵ تشکیل نمیگردد.

۲۶ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ دروس را به صورت عدم رعایت پیش نیاز ، تکراری و بیش از ۱۰ واحد(عدم کسب معدل پایین تر از ۱۷) انتخاب نموده اند میرساند هر چه سریعتر به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

۲۳ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ انتخاب واحد نموده اند می رساند دروس ذیل به علت عدم حد نصاب حذف گردیده می باشد لذا در صورت انتخاب دروس دیگرهر چه سریعتر به گروه آموزشی مراجعه نمایید.

۲۳ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ انتخاب واحد نموده اند می رساند جهت بررسی وضعیت انتخاب واحد به پروفایل مربوطه مراجعه نمایید.

۱۵ تیر ۱۳۹۵| بدون ديدگاه |

دروس زیر به دلیل حد نصاب نرسیدن در تابستان ۹۵-۹۴ ارائه نمی گرددو دانشجویان جهت تغییر انتخاب واحد هرچه سریعتر به گروه آموزشی مراجعه نمایند. ۱ سازه های فلزی ۲ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ۳ تحلیل فضاهای شهری ۴ طراحی معماری ۵ ۵ طراحی معماری ۳