دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
اطلاعیه آموزشی
فرم ها و بخشنامه ها
تقویم
آذر ۱۳۹۵
ش ی د س چ پ ج
« آبان   دی »
 ۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
اطلاعات و آمار
اخبار مرکز قرچک
اخبار فرهنگی اجتماعی

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۲۲ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

پیام تسلیت

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۲۱ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی(کلاس جبرانی)

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۲۰ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۱۷ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۱۶ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۱۶ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۷ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

طلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۳ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:10 . ۱ آذر ۱۳۹۵ . 30 May 2017