دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

اطلاعیه تربیت بدنی (خواهران)

علمی پژوهشی . بازدید . 13:06 . ۱ دی ۱۳۹۵ . 30 May 2017

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ درس تربیت بدنی ۱ را با استاد نورانی انتخاب واحد نموده و در جلسه امتحان عملی شرکت ننموده اند می رساند جهت موجه نمودن عدم حضور و ثبت نمره عملی، تحقیقی در موضوع رشته های تربیت بدنی را به آدرس ذیل ایمیل نمائید.
erfanaghaiy@gmail.com


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: