دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

علمی پژوهشی . بازدید . 13:07 . ۲۲ دی ۱۳۹۵ . 30 May 2017

****fle_attach201407139785792835667

به اطلاع دانشجویان میرساند جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به شرح ذیل می باشد.
دانشجویان می بایست نسبت به تسویه حساب مالی و نیز انتخاب واحد از طریق سایت دانشگاه اقدام نموده و از مراجعه به کارشناس گروه آموزشی خودداری نمایند.

****
۱-ورودی ۹۳ در مورخ ۶/۱۱/۹۵
۲-ورودی ۹۴ در مورخ ۷/۱۱/۹۵
۳-ورودی۹۵ در مورخ ۸/۱۱/۹۵

اداره آموزش


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: