دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

تخفیف چند دانشجویی//

آدرس جدید سامانه آموزشی قرچک . بازدید . 13:09 . ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ . 30 May 2017

دانشجویان گرامی جهت استفاده از تخفیف چند دانشجویی از تاریخ ۹۳/۱۲/۱ تا حداکثر ۹۴/۱/۳۱  با در دست داشتن مدارک به امور دانشجویی مراجعه نمایید.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: