دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

تخفیف چند دانشجویی//

آدرس جدید سامانه آموزشی قرچک . بازدید . 23:01 . ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ . 23 February 2017

دانشجویان گرامی جهت استفاده از تخفیف چند دانشجویی از تاریخ ۹۳/۱۲/۱ تا حداکثر ۹۴/۱/۳۱  با در دست داشتن مدارک به امور دانشجویی مراجعه نمایید.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: