دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

اطلاعیه آموزشی

علمی پژوهشی . بازدید . 13:08 . ۶ اسفند ۱۳۹۳ . 30 May 2017

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند آخرین فرصت جهت تحویل گزارش کارشان ۹۳/۱۲/۱۰ می باشد در غیر اینصورت دروس آنها حذف شده و بایستی مجدداً درس را در نیمسال جاری اخذ نموده و هزینه آن را پرداخت نمایند.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: