دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

اخذ تاییدیه تحصیلی//

اطلاعیه آموزشی . بازدید . 23:02 . ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ . 23 February 2017

قابل توجه کلیه دانشجویانی که   در نیمسال دوم  ۹۴-۹۳  ترم آخر می باشند جهت اخذ تاییدیه تحصیلی  مقطع پایه به آموزش مراجعه نمایند .


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: