دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

دریافت کارت دانشجویی ورودی های ۹۵//

اطلاعیه آموزشی . بازدید . 13:11 . ۹ خرداد ۱۳۹۴ . 30 May 2017

student-card-300x189

کلیه  دانشجویان ورودی  ۹۵  می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی دائم  خود به امور دانشجویی (آقای مدنی) مراجعه نمایند.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: