دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

دریافت کارت دانشجویی ورودی های ۹۵//

اطلاعیه آموزشی . بازدید . 17:03 . ۹ خرداد ۱۳۹۴ . 19 January 2017

student-card-300x189

کلیه  دانشجویان ورودی  ۹۵  می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی دائم  خود به امور دانشجویی (آقای مدنی) مراجعه نمایند.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: