دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

اطلاعیه وام وزارت علوم و تحقیقات //

آدرس جدید سامانه آموزشی قرچک . بازدید . 13:11 . ۲۲ مهر ۱۳۹۴ . 30 May 2017

 

344

قابل توجه دانشجویان  متقاضی وام وزارت علوم و تحقیقات  جهت شهریه آتی به صندوق رفاه مرکز قرچک مراجعه نمایند .


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: