دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

ثبت نام ازدواج دانشجویی

فرهنگی اجتماعی . بازدید . 23:02 . ۱۷ آبان ۱۳۹۴ . 23 February 2017

Thumbnail

ثبت نام ازدواج دانشجویی

دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از شهریور ۹۳ تا مهر ۹۴ میباشدمی توانند به سایت ذیل مراجعه وفرم مربوطه را تکمیل نموده ، همراه مدارک لازم به دفترمعاونت فرهنگی ورامین-پیشوا تحویل دهند . : آدرس سایتezdevaj.nahad.ir
توجه : فقط تا آخر آبان فرصت دارید .


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: