دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

اطلاعیه گروه معماری

علمی پژوهشی . بازدید . 22:58 . ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ . 23 February 2017

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۴-۹۵ طرح وارسال نهایی را اخذ نموده اند:

زمان دفاع از پایان نامه تاریخ ۹۴/۱۱۸/۲۷ روز سه شنبه راس ساعت ۱۴ می باشد.


اخبار مرتبط:کلید واژگان مرتبط: