دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
زیر مجموعه ها
پیوند ها

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی

کامران هوشمند-فوق لیسانس تاریخ ********** محمد نصیرزاده-فوق لیسانس مهندسی معماری

کارشناس امور آموزش ********* کارشناس امور آموزش

تلفن تماس:۰۲۱-۳۶۱۲۲۷۵۵ -۳۶۱۴۱۰۸۰- داخلی ۱۱۷
اهم وظایف امور آموزش:
استعلام ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مدارک پایه دانشجویان
استعلام ریز نمرات میهمانی دانشجویان
ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به این واحد
ارسال پرونده دانشجویان انتقال به واحدهای دیگر دانشگاهی
بررسی و تکمیل پرونده دانشجویان که به این واحد منتقل شده اند
ثبت تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی دانشجویان دوره کارشناسی ارسال شده از اداره پست و ارسال به بایگانیهای دانشکده های مربوطه
تنظیم صورتجلسات کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
پاسخ نامه های درخواست شده ارسالی از سایر دانشگاهها و موسسات دیگر
مشاوره و پاسخگویی به مراجعین در خصوص انتخاب رشته مناسب و راهنمایی ایشان در مسیر درست
چک کردن وضعیت تحصیلی دانشجویان ونحوه واحدگیری آنها


ارسال پیام