دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
پیوند ها

 

 

 

امور فارغ التحصیلان

علیرضا قیطاسی- فوق لیسانس زیست شناسی
کارشناس اداره دانش آموختگان
تلقن تماس:۰۲۱۳۶۱۲۵۰۳۰-۳۶۱۲۲۷۵۵ داخلی:۱۱۲

اهم وظایف امور دانش آموختگان عبارتند از:
انجام امورصدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان
پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره.) صدور ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه امکانپذیر می‌باشد.
امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی
۱ارایه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به امور دانش آموختگان دانشکده مربوطه و پرداخت هزینه ۷۰,۰۰۰ ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه زبرجد و ارائه تصویر گواهینامه موقت ودانشنامه امکانپذیر می‌باشد.


ارسال پیام