دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
زیر مجموعه ها
پیوند ها

 

 

 

امور پژوهش وفناوری اطلاعات

مونا پرچ – فوق لیسانس فناوری اطلاعات

۰۲۱-۳۶۱۲۵۰۲۰ – ۰۲۱-۳۶۱۴۱۰۸۰ – داخلی: ۱۰۱-۱۱۸

فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات :

گردآوری و ارائه گزارشها و آمار به سازمانها
پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری
پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری
امکان سنجی و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری
بروز رسانی وب سایت دانشگاه
بروز رسانی کلیه نرم افزارهای آموزش ومالی اداری


ارسال پیام