دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک
زیر مجموعه ها
پیوند ها

 

 

 

اسامی رشته های دانشگاه آزاد قرچک


رشته تحصیلی

مقطع

الکترونیک برق صنعتی

کاردانی پیوسته

الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

کاردان فنی برق قدرت

کاردانی نا پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بازگارانی

کاردانی نا پیوسته

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

کاردانی نا پیوسته

آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی نا پیوسته

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی- مربیگری

کاردانی نا پیوسته

حسابداری

کاردانی نا پیوسته

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

کاردان فنی عمران کارهای عمومی

کاردانی نا پیوسته

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی نا پیوسته

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

نقشه کشی معماری معماری

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو مکانیک خودر

کاردانی پیوسته

گرافیک گرافیک

کاردانی پیوسته

معماری

کاردانی نا پیوسته

رشته های جدید بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

۱-مهندسی برق مقطع کارشناسی پیوسته
۲-مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته
۳حقوق-کارشناسی-پاره وقت
۴-علمی کاربردی حسابداری-کارشناسی ناپیوسته
۵-تربیت بدنی-مدیریت وبرنامه ریزی -کارشناسی ناپیوسته
۶-حسابداری-کارشناسی پیوسته
۷-زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک
۸-باستان شناسی
// ضمنا جهت شرکت در مقاطع کاردانی ناپیوسته احتیاج به مدرک پایه پیش دانشگاهی
کاردانی پیوسته مدرک پایه دیپلم(نظام جدید،فنی وحرفه ای وکارودانش ) میباشد.//
جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه ثبت نام وچگونگی پذیرش دانشجو به ساختمان اداری مرکز قرچک واقع در خیابان مخابرات روبروی پارک شادی مراجعه نمایند.


ارسال پیام